Konsulter

Urban Hansson har lång erfarenhet av ledarutveckling och förändringsarbete.
Urban var officer mellan 1976 och 2000. Urban har varit chef för Försvarsmaktens personalutvecklings- och arbetsmiljösektion under åren 1991-1994. Urban var 1995-2000 linjechef vid Försvarshögskolan och ansvarig för att modernisera den högre militära utbildningen. I ansvaret låg också att vara chef för stabsprogrammet (1-årig stabsutbildning med ca 250 studerande officerare och 10 ledarutvecklare) samt chefprogrammet (2-årig chefsutbildning med ca 250 studerande officerare varav flera utländska och 12 ledarutvecklare)

2000 valde Urban att lämna Försvaret och startade Skolkompaniet. Sedan dess har Urban varit VD för Skolkompaniet och dess grenar. Sedan starten har Urban levererat med än 1300 konsultdagar i olika projekt. Bland dessa uppdrag har varit att vara inspektör för både Skolverket och Högskolverket. Urban har arbetat i mer än 50 kommuner med bland annat utbildning av medarbetare, lagledarutbildning, ledarutbildningar för chefer, ledningsgruppsutveckling, utbildning för kommunledning och politiker. Utöver det har Urban arbetat med utbildningar för fackliga organisationer och högskolor.

Urban har åtta års utbildning inom Försvaret inklusive chefsutbildning och har lång personlig chefserfarenhet från olika nivåer. Urban har utbildning i förändringsledning, är utbildad IIP-konsult, är licensierad MBTI användare (och JTI från den 20 juni i år) samt har gått utbildningen NLP för konsulter.

Björn Spångberg har också en bakgrund i försvaret. Han har lång erfarenhet av projekt- och processledning från arbetet inom Försvarsmakten. Björn har arbetat med utbildning av blivande officerare och med teamutveckling av personalen ombord på korvetten Visby m.fl. Björn har lång chefserfarenhet från verksamhetsnära ledning (första linjens ledarskap).

Utanför försvaret har Björn arbetat som UGL handledare, som lärare i processledning och ledarskap vid Hyper Island (yrkeshögskola i Karlskrona) samt som handledare för ledningsgruppen vid Scandvision (mediabolag) och som teamutvecklingscoach vid Lokaldelen i Halmstad.

Björn har fyra års utbildning inom Försvaret inklusive stabsutbildning samt ca ett års utbildning på civil högskola. Björn är utbildad och erfaren UGL-handledare, utbildad inom Utvecklande Ledarskap (UL), utbildad IMGD handledare och testare samt licensierad SDI användare.