Organisation och ekonomi

De tre företagen har alla gemensam administration och leds alla av Urban Hansson.

I det enskilda bolaget, Skolkompaniet U Hansson Utveckling ingår skog i Jämtland och gård i Småland. Alla bilder på hemsidan är tagna på företagets egna marker.

De båda aktiebolagen ägs av Urban Hansson och Björn Spångberg.

Företaget samverkar med flera andra konsulter och kan på det sättet erbjuda den kapacitet som erfordras i det enskilda uppdraget. Dessutom projektanställs personal när så krävs.

Samtliga företag har god ekonomsikt status och högsta ranking enligt UC