Verksamhet och verksamhetsidé

Verksamhetsidé

Skolkompaniet levererar kundanpassade och högkvalitativa utbildningar och utvecklingsinsatser främst inom den kommunala sektorn. Ett nära och förtroendefyllt samarbete mellan kunden och företaget ger möjlighet att efter dialog skräddarsy varje
insats efter kundens behov. Lyhördhet i dialogen, tydlighet i budskapet och förtroende i enskilda samtal är våra honnörsord.

Utbildningarna och utvecklingsinsatserna skall bygga på beprövad erfarenhet och stödjas av modern forskning. Men vi skall också ständigt uppmuntra deltagarna att våga utmana och förändra.

Verksamhet

Skolkompaniets olika företag är verksamma över hela landet men har främst fokus på arbete i södra Sverige. Under 2012 har vi uppdrag från Kalix i norr till Ystad i söder.

Vi genomför främst verksamhetsanpassade utbildningar och verksamhetsanpassade utvecklingsinsatser. Insatserna skräddarsys efter uppdragsgivarens önskemål.

Vi genomför föreläsningar inom flera olika områden för både större och mindre grupper.

Vi utbildar i konflikthantering med arbetar också aktivt med arbetsplatser eller grupper för att lösa utdragna konflikter.

Vi genomförs sedan flera år MBTI (instrument för att förstå normala personlighetsskillnader) i arbetslag och ledningsgrupper. MBTI hjälper laget att ta vara på och positivt utnyttja att vi är olika. Vi erbjuder från i höst GDQ analys av era arbetslag eller ledningsgrupper. GDQ visar på var i gruppens utvecklingsstadier (enligt IMGD) som gruppen befinner sig och vi kan sedan hjälpa er att komma vidare i utvecklingen.

Vi kommer att från i höst erbjuda öppna utbildningar inom främst ledarutbildning. Vi samarbetar med ett företag som kan erbjuda UGL.