Företagets historia

Skolkompaniet Sverige AB, bildades år 2000 i Stockholm som dotterbolag till Mindset AB. 2002 fanns kontoret i Stockholm och vi hade åtta anställda och ett nätverk av samverkande konsulter. Verksamheten var helt inriktad mot skolområdet.

2003 flyttade Skolkompaniet till Mästreda utanför Växjö och organisationen gjordes om. Företaget delades av tekniska skäl i två delar, ett enskilt bolag (där även skogsbruk ingår) och ett aktiebolag. Företagen samarbetar mycket nära med samma konsulter och utbildningsmaterial, men med olika kundinriktning.

Skolkompaniet har arbetat i mer än 50 kommuner och har en bred erfarenhet av hur kommuner arbetar och leds. Vi har dessutom arbetat med högskolor, fackliga organisationer och privata företag. Sedan starten 2000 har vi levererat ca 2000 konsultdagar till nöjda kunder från Kalix i norr till Vellinge i söder.