Föreläsningar

Ämnesområden

Inspirationsföreläsningar

Föreläsningar som fokuserar på att skapa samhörighet, energi, nytänkande och ge underlag för diskussioner i samband med start av nya processer/projekt eller efter längre uppehåll i verksamheten/(t.ex. semester)

Ledarskap

Föreläsningar som syftar till att ge nya vinklar kring ledarskap för erfarna och oerfarna ledare. Vi tar upp tankar kring chefskap och ledarskap, utvecklande ledarskap och ledarens kommunikation. Vi lyfter vikten av ett konsekvensbaserat ledarskap och behovet av tydliga rutiner, inte minst beslutsrutiner.

Ledarskap i klassrummet

Föreläsningen ger tips om förhållningssätt, behov av rutiner och struktur och enkla hjälpmedel för att skapa studiero. Vi tar också upp frågor kring det personliga ledarskapet, lärarens kommunikation och hur ni praktiskt hjälper eleverna på bästa sätt.

Förändringsledning

Föreläsningen skall ge en grund för de som är ansvariga för utvecklingsprocesser/projekt eller de som ingår i projektgrupper. I föreläsningen ges tips och verktyg för hur ni skapar delaktighet och hanterar motstånd. Men också tips på hur ni kan skapa struktur och glädje under utvecklingsarbetet.

Konflikthantering

Föreläsningar som ger ökad kunskap om konflikter och konflikthantering. Under föreläsningen ges utrymme för enskild reflektion eller kortare reflektion i grupp. Åhörarna får praktiska verktyg att använda på sina arbetsplatser och föreläsningen utgör en bra grund inför arbete med praktisk konfliktlösning på arbetsplatsen.

Föreläsningsformer

Storlek på gruppen begränsas endast av den aktuella salen och den tekniska utrustningen.