Organisationsutveckling

Ledaren har en helt avgörande roll i arbete med organisations- och verksamhetsutveckling.

En ledare som har förmåga att sälja in en vision, skapa tydliga mål och ha balans mellan uppgifter och resurser, har alla förutsättningar att lyckas väl.

Om ledarens dessutom har tillgång till bra verktyg, själv har bra förmåga att kommunicera tydligt och kan hantera konflikter, då kommer ledaren att lyckas mer än väl.

Men utan delaktighet från personalen tar allt längre tid och resultatet blir sämre. Så även den teoretiskt bäste ledaren behöver förhållningssätt och arbetsmetoder som gör att han/hon får personalen med sig genom hela utvecklingsprocessen