Arbetslagsutveckling

För oss handlar arbetslagsutveckling om fyra olika delar.
En tydlig och accepterad uppgift som är i balans med resurserna.
Kunskap om hur man skapar effektiva harmoniska team.
En grundtrygghet inom gruppen som gör att man vågar gå vidare tillsammans och där man inser att olikhet är gruppens största tillgång.
Effektiva arbetsformer som gör att man enskilt och tillsammans når målen med minsta möjliga stress och arbetsbelastning.
Tid att arbeta tillsammans och att vara tillsammans. Utan tid att mötas blir gruppen aldrig ett effektivt team.

Det är inte rimligt att förvänta sig väl fungerande, effektiva och harmoniska arbetslag om cheferna inte ger dem rätt förutsättningar.