Ledarskap för “ickepedagoger”

Kursen ges enbart som upphandlad kurs

Målgrupp
Vaktmästare, administratörer, lokalvårdare, fritidsledare, personal i matsalen, sjuksköterskor mm

Syfte
Den ”ickepedagogiska” personalen har en stor uppgift i att delta i fostran av eleverna vid en skola och bidrar i stor utsträckning till hur stämningen är mellan vuxna och elever.

I viss utsträckning kan de även bidra med att ha närmare kontakt med elever som har svårt att knyta an till pedagogerna och även att stötta elever som har svårt att vara i klassrummen hela skoldagen.

För att ovanstående personal skall kunna ta det ansvaret behöver de få möjlighet att utveckla sin förmåga att leda på ett strukturerat och genomtänkt sätt. De flesta i dessa personalgrupper har aldrig fått någon form av ledarskapsutbildning.

Genomförande
Två dagars utbildning som genomförs med tre till fyra veckor mellan dagarna. Det är lämpligt om flera skolor samarbetar så att personalen kan byta erfarenheter med varandra. Utbildningen ges som miniföreläsningar blandat med praktiska övningar.

Dag 1
- Konsekvensbaserat ledarskap
- Verbal och ickeverbal kommunikation
- Normer som grund för ett gott arbetsklimat
- ”Praktisk läxa till dag 2

Dag 2
- Uppföljning av läxan
- Konflikthantering
- Situationsanpassat ledarskap

Referenser
Skolkompaniet har inte genomfört någon specifik ledarutbildning för dessa personalgrupper, men de har ofta deltagit i föreläsningar som genomförts för all personal på olika skolor. Varje gång har de efteråt framfört att de önskar utbildning i ledarskap. Sedan har de uppgivet konstaterat att tyvärr vill inte deras chefer satsa på att ge dem utbildning i ledarskap!!!!