Föreläsningar “Ledarskap i klassrummet”

Föreläsningar kring Ledarskap i klassrummet

Målgrupp
Personal i grundskolan och gymnasiet
Personal i förskolan (anpassade föreläsningar)
Rektorer och förskolechefer

Syfte
Skapa intresse kring frågor som rör vuxnas ledarskap i skolan/förskolan.
Ge inspiration och föda idéer som sedan kan omsättas i den egna klassen/gruppen.

Genomförande
Föreläsningar för mindre eller större grupper anpassade till gruppens storlek. Stora möjligheter finns till dialog mellan deltagare och med föreläsaren.
Föreläsningen kan antingen genomföras i samlad grupp hela tiden, eller med inlagda gruppdiskussioner kring utvalda frågor.

Referenser:
Nybro kommunUtvecklingsledare Camilla Kallenberg 0481-452 86
LärarförbundetFredrik Sörbacken 08-737 66 62
Stagneliusskolanrektor Bengt Larsson 0480-45 15 40