Handledning vid organisationsutveckling

Målgrupp
Chefer, ledningsgrupper och projektgrupper

Syfte
Handleda ledare under planerings-, genomförande- och/eller utvärderingsskedet av större eller mindre organisationsutvecklingsinsatser.

Genomförande
Handledningen genomförs enligt de önskemål som uppdragsgivaren har. Handledningen kan genomföras som fysiska möten, via telefon eller via mail.

Genomförd verksamhet 2011-12
Handledning av
rektorer vid Österslättskolan i Karlshamn 2012
ledningsgrupp vid IFO i Karlshamn 2010-12
rektorer vid Killebäcksskolan i Södra Sandby 2011-12
rektorer vid Rågsvedsskolan 2011-12