Ledarskap i klassrummet

Inledning

Ledarskapet i och utanför klassrummen har i många år varit åsidosatt och inte ansetts modernt. Men de försämrade resultaten för eleverna, högre stress för personalen och allt fler elever med koncentrationssvårigheter tvingar skolan att åter fundera över hur läraren bör arbeta för att skapa studiero i klasserna.

Under de många tillfällen som vi har varit ute och arbetat i skolorna ha vi mött ett starkt sug efter mer kunskap i ledarskap från de flesta pedagoger vi mött. Många lärare får lägga mycket kraft på att hantera oro i klassrummen, elever som visar bristande respekt och elever som behöver stöd i olika former. Det innebär att de har mindre tid och ork till att förbereda, genomföra och efterarbeta lektionerna.

Alltför många lärare sjukskrivs för att de inte orkar med, eller stämplas som ”dåliga lärare” för att det är oro i deras klasser. Men det finns sällan metoder eller resurser för att hjälpa dem.

Förmåga att leda, att skapa struktur, att hantera konflikter, att vara tydlig i kommunikationen men också att väcka nyfikenhet och visa omtanke kan vi hjälpa er att utveckla. Få är födda ledare! De flesta av oss behöver fortsätta att lära livet ut.

Här visar vi på insatser som vi kan hjälpa er att genomföra i er kommun eller på era skolor. Är ni intresserade, ta kontakt med oss så formar vi insatser som passar just er verksamhet.