Leda förändring

Målgrupp
Chefer och ledare som arbetar i en verksamhet som ständigt förändras och utvecklas.

Syfte
Ge ledare och chefer verktyg och förhållningssätt så att de på ett bra sätt kan leda förändringsarbetet som föredömen för sin personal.

Genomförande

Vi arbetar med en nära koppling till ordinarie arbetsuppgifter för att ge deltagarna kunskap, verktyg, förhållningssätt och självförtroende så att de klarar den svåra uppgiften att leda förändring.

Kursen bygger på upplevelsebaserat lärande där vi blandar teori med praktiska övningar, tillämpningsmoment och fallstudier. Tillämpningsmomenten knyter direkt an till deltagarnas ordinarie arbetsuppgifter.

Är målet att bara arbeta med kunskapsmål kräver kursen en dags utbildning. Skall vi arbeta praktiskt och använda UBL kräver kursen två dagar. Det senare ger avsevärt högre effekt i organisationen.

Under utbildningen tar vi upp följande områden:
- Arbetsmetodik och beslutsrutiner vid större utvecklingsinsatser.
- Att leva med förändring – alternativt – Vem stoppar ekorrhjulet?
- Begrepp kring förändring, utveckling, process och projekt.
- Analys av uppgiften – förändringens viktigaste moment
- Förändringsprocessens olika faser under ”Resan”
- Nulägesbeskrivningen
- Visionen
- Mål och delmål
- Roller under resan
- Genomförandet av projekt
- Förändringshjulet
- Hur leder jag processer och projekt?
- Lateralt tänkande (utanför boxen) och förnyad självpresentation
- Hur hanterar jag motståndare till förändringen

Genomförd verksamhet 2012
Utbildningsförvaltningen i Karlshamns kommun

Sedan 2000 har vi genomfört ett stort antal utbildningar med chefer och arbetslagsledare i hur man arbetar med förändring. Dessutom har vi föreläst för samlad personal vid ett flertal tillfällen i samband med genomförande av förändringsprojekt.