Organisationsanalys

Vi genomför en analys av hela er verksamhet eller delar av den. Vi kan också arbeta enbart med delfunktioner inom verksamheten som ledarskapet, beslutsrutiner, uppföljning och utvärderingsrutiner och arbetsmiljörelaterade frågor.

Vi arbetar med analys av dokument, intervjuer med personal och chefer samt vid behov även med enkäter.

Vi är noga med sekretess men vill också arbeta med största möjliga öppenhet. I våra förslag ger vi uppdragsgivaren svar på alla ställda frågor, även de obekväma.

Genomförd verksamhet 2011-12
Kristianstads kommun: Utvärdering av måluppfyllelsesatsningar 2007-10 inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde
Kristianstads kommun: Genomlysning av utvecklingsavdelningens (inom utbildningsförvaltningen) organisation och verksamhet samt förslag till åtgärder
Karlshamns/Olofströms och Ronnebys kommuner: Genomlysning av KORt-projektet (kommunsamverkan) med förslag till åtgärder.