Organisationsutveckling

Målgrupp
Vi arbetar med alla sorters organisationer, kommunala, privata, föreningar och intresseorganisationer

Syfte
Vi arbetar praktiskt med att stödja chefen och medlemmarna i organisationen under analysfasen, planeringsfasen, projektfasen, genomförandefasen och utvärderingsfasen. Syftet är att hjälpa organisationen att genomföra utvecklingsinsatser så smidigt och arbetsbesparande som möjligt.

Genomförande
Vi anpassar stödet helt utifrån uppdragsgivarens behov och önskemål. Det kan innebära allt ifrån aktiv projektledning, utbildningsinsatser, kritisk granskning av förslag och beslutsavsikter till coachning av chefer (öppet eller enskilt)

Vi bidrar med arbetsmetoder och verktyg för själva utvecklingsarbetet, men framför allt med råd om hur ledaren får med personalen och hur ni skapar driv i utvecklingsarbetet.

Genomförd verksamhet
Vi har tidigare bland annat arbetat med utveckling av vuxenutbildningen i Lunds kommun med omnejd, omorganisation av grundskolan i Ludvika kommun och omorganisation av utbildningsförvaltningens verksamhet i Östhammars kommun.

De senaste åren har vi främst arbetat med stöd till chefer i organisations- eller verksamhetsutveckling. Av hänsyn till dessa chefer väljer vi att inte här ange vilka verksamheter.