Handledning

Målgrupp
Chefer och ledare på alla nivåer

Syfte
Att stärka och stötta enskilda chefer/ledare under längre eller kortare tid.

Genomförande
Handledningen kan utföras som handledning, coachning eller som mentorskap.
Handledning kan vara aktuell i nedanstående former:
Personlig handledning knuten direkt till aktuella ledaruppgifter stödja ledaren i svåra ledarsituationer eller i samband med organisations- eller verksamhetsförändring.
Stöttning av nya chefer under deras första år som chef
Samtalspartner till chefer som inte har chefskollegor i organisationen eller som av olika skäl hellre vill ha stöd av någon som inte ingår i den egna organisationen
Handledning vid konflikter i organisationen

Genomförd verksamhet
Handledningen är personlig och bygger på förtroende varför vi inte visar offentligt vilka chefer som har begärt handledningen eller i vilket syfter de fått handlledning.

Skolkompaniet har arbetat med handledning i olika former under att stort antal tillfällen sedan företaget startade.