Utbildning för arbetslagsledare

Målgrupp
Arbetslagsledare, samordnare, utvecklingsledare eller andra med ledaruppgifter i ”första linjen”

Syfte
Genom ökade kunskaper och träning i trygg miljö stärka ledarna i sin svåra uppgift – att leda som en bland kamrater.

Genomförande
Vi arbetar med en nära koppling till ordinarie arbetsuppgifter för att ge deltagarna kunskap, verktyg, förhållningssätt och självförtroende så att de klarar den svåraste ledaruppgiften av alla.

Utbildningen bygger på hur en grupp blir ett effektivt team. Vi tar upp de olika momenten som ledaren måste kunna och övar de färdigheter som krävs för att ledaren skall kunna anpassa sitt ledarskap efter teamet behov.

I utbildningen ingår bland annat följande moment:
- Ledarskapets grunder
- Gruppens utveckling mot ett effektivt team
- Ledarens kommunikation
- Konflikthantering
- Framtagning av teamets normer
- Feedback som arbetsverktyg
- Konsekvensbaserat ledarskap
- Utvecklande ledarskap
- Teamets uppgift – tydlighet och balans
- Mötesteknik
- Beslutsfattningsrutiner
- Minskad stress och arbetsbelastning
- Arbetsledning

Utbildningen ges endast som upphandlad kurs. Kursen kan omfatta från 2-6 dagar beroende på förkunskapsnivå och uppdragsgivarens prioriteringar.

Referenser

Grönkullaskolan – Rektor Berndt Friberg

Skara kommun – Förvaltningschef Ulla-Stina Milton

Norrköpings kommun- Områdeschef Bitte Sundin