Beslutsfattning

Målgrupp
Chefer och ledare på alla nivåer

Syfte
Att med kunskap och praktisk träning minska tiden till beslut samtidigt som kvaliteten i besluten höjs
Att genom delaktighet, fasta arbetsrutiner och bra dokumentationsrutiner få högre acceptans för besluten i organisationen och ett snabbare genomförande av besluten.

Genomförande

Kursen genomförs i två olika utformningar, grundkurs (2 dagar) med praktisk träning enligt UBL och komprimerad kurs (1 dag). Under båda kurserna kommer vi att ta upp samma moment, men skillnaden är hur mycket deltagarna praktiskt kan träna beslutsfattning.

Innehåll:
- Grunder beslutsfattning
- Analys av uppgiften
- Beslutsrutiner för snabba beslut och beslut som medger högre delaktighet.
- Verktyg för effektiv beslutsfattning.
- Delegation, delaktighet och ansvar
- Beslutsdokumentation

Bland verktygen lyfter vi fram det bästa från bland annat De Bono, Försvarets beslutsrutiner vid krislägen samt aktuell forskning kring beslutsfattning.