Ny som rektor?

Målgrupp
Nyblivna chefer inom skola och förskola och som ännu inte genomfört rektorsutbildningen

Syfte
Utbilda, stötta och handleda nyblivna chefer under det svåre första året som rektor eller förskolechef

Genomförande
Vi hjälper dig att hantera utmaningar, bekymmer och glädje under dina första år som chef. Utbildningen är helt praktiskt inriktad och fokuserar på hur du skapar harmoni och effektivitet i din organisation utan att själv behöva arbeta ihjäl dig.

Utbildningen omfattar 4 dagar och innehåller bland annat:
- Chefskap och ledarskap
- Teorier kring gruppers utveckling mot effektiva team
- Ledarens kommunikation
- Konflikthantering
- Framtagning av normer på arbetsplatsen
- Feedback som arbetsverktyg
- Konsekvensbaserat ledarskap
- Utvecklande ledarskap
- Hur styr du med ambitionsnivåer?
- Mötesteknik
- Beslutsfattningsmetoder och rutiner kring effektiv beslutsfattning
- Hur påverkar du den psykosociala arbetsmiljön i positiv riktning?
- Stress och arbetsbelastning – en fråga om struktur
- Arbetsledning och delegation
- Rutiner som arbetsverktyg

Utbildningen kommer att finnas som öppen kurs från hösten. Detaljer om tid och plats kommer att publiceras på hemsidan. Utbildningen kommer att genomföras som fyra fristående dagar med tid för reflektion och praktiskt arbete mellan dagarna.