GDQ mätning som verktyg

Målgrupp
Ledningsgrupper och arbetslag som vill fortsätta att utveckla still effektiva och harmoniska team.

Syfte
Med hjälp av GDQ mäts var i utvecklingen (enligt IMGD) som gruppen befinner sig. Det underlättar sedan för gruppen att välja rätt åtgärder för att komma vidare i utvecklingen.

Genomförande

Sidan är under bearbetning