Ledarutbildning

2012! Frågan är om det någon gång tidigare i historien har varit svårare att vara chef/ledare. Frågan är också om chefen/ledaren någon gång i modern tid har haft lika stor betydelse för sin organisation.

Svaren har vi inte, men det vi vet är att det har blivit mer komplicerat att vara chef. Det ställs större krav på tillgänglighet. Allt skall gå fort och personalen skall vara nöjd – hela tiden. Dessutom skall chefen hinna med familj, vänner och fritidsintressen efter arbetet.

För att få pusslet att gå ihop gäller det att inte bara vara en duktig fackman. Chefen måste också vara ett föredöme som chef och ledare. Få av oss är födda ledare. De flesta måste lära sig och sedan fortsätta träna – ända till pension.

Vi hjälper dig med kunskap och verktyg – om du vill fortsätta träna!