MBTI och JTI

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) är det mest använda instrumentet i världen för att förstå normala personlighetsskillnader.

Vi använder främst instrumentet för att i grupper/lag/team visa på betydelsen av olikhet och hur man inom gruppen kan ta vara på olikheten. Instrumentet används också som stöd för individens utveckling och som en del i ledarutbildningen.

MBTI består av en skriftlig del och en muntlig del. Individen bestämmer själv utifrån underlaget vilken psykologisk typ som han/hon känner stämmer bäst.

Utifrån de olika psykologiska typerna visar vi bland annat på olikheter i hur vi uppträder vid möten, hur vi tar in information, hur vi fattar beslut, hur vi planerar och inte minst på olikheter i behov av harmoni.

Detta och mycket mer läggs som grund för gruppens utvecklingsarbete på vägen mot effektivitet och harmoni.

MBTI kan genomföras fristående i en grupp eller i en organisation, men det vanligaste är att det genomförs som en del i organisationens utvecklingsprocess.

Vi har genomfört MBTI med ett stort antal organisationer och det har aldrig hänt att man inte har varit nöjda den grund man fått för fortsatt utvecklingsarbete.

Urban Hansson är av Assessio licensierad användare av MBTI.