Minska stress och press

Målgrupp
Chefer, ledare och medarbetare

Syfte
Ge verktyg och förhållningssätt som underlättar arbetet för den enskilde och arbetsplatsen som helhet. Genom ett realistiskt och välgrundat förhållningssätt kan ni minska den mentala stressen. Genom praktiska verktyg kan ni minska pressen av arbetet så att det i sin tur minskar stressen.

Genomförande
- ”Stress är inte hur man har det, utan hur man tar det”
- Kursen anpassas efter deltagarnas situation, position och verksamhet.
- I kursen ingår verktyg för att förstår stress och verktyg för att hantera stress.
- I kursen tar vi också upp hur ni i arbetslaget/på arbetsplatsen kan skapa rutiner och arbetsmetoder för att minska er stress och arbetsbelastning.

Kursen omfattar en dag och ges för närvarande enbart som upphandlad utbildning.