Konflikthantering

Målgrupp
Chefer, ledare och medarbetare

Syfte
Genom ökad kunskap om konflikter och ökad insikt i vad konflikthantering innebär får arbetslag och chefer verktyg att skapa en bättre arbetsmiljö för alla på arbetsplatsen.

Genomförande
Vi anpassar kursen till era förkunskaper och era önskemål. Är målet att bara arbeta med kunskap kräver kursen en dags utbildning. Skall vi arbeta praktiskt och använda UBL kräver kursen två dagar. Det senare ger avsevärt högre effekt i organisationen.

Under kursen tar vi upp följande områden:
 - Vad är en konflikt och vad är konflikter inte alltid? Hur förhåller vi oss vår kultur traditionellt till konflikter?
- Vi skapar förståelse för att olika konfliktklimat existerar i olika organisationer/grupper och vad de står för.
- Vi visar olika strategier för konflikthantering och deras framgångsutsikter
- Vi ger deltagarna verktyg att analysera arbetsplatser/grupper för att finna deras öppna och dolda strategier för konflikthantering
- Ge deltagarna begrepp för att finna sina egna strategier för konflikthantering och för att kunna diskutera den i arbetsgruppen
- Vi lär deltagarna att känna igen olika typer av konflikter, orsakerna bakom olika typer av konflikter och hur man agerar för att lösa/hantera dem
- Vi skapar förståelse hos deltagarna för vikten av att medvetet välja förhållningssätt i varje konflikt
- Vi der deltagarna kunskap i hur grupper fungerar i vardagen beroende på hur de hanterar konflikter
- Vi ger deltagarna ett verktyg att arbeta med är de skall lösa konflikter i gruppen

Kurserna ges för närvarande enbart som uppdragsutbildning.
Från i höst kan öppna kurser komma att ges om intresse finns

Genomförda utbildningar i år:

– Konflikthanteringsutbildning för doktorander vid Sveriges Lantbruksuniversitet 2002-12
– Utbildning för lärare och förskollärare i Nybro 2012-06-04