Kommunikation och feedback

Målgrupp
Chefer ledare och medarbetare

Syfte
Förbättra förmågan att kommunicera tydligt och därmed öka effektiviteten och trivseln på arbetsplatsen

Genomförande
Vi anpassar kursen till era förkunskaper och era önskemål. Är målet att bara arbeta med kunskap kräver kursen en dags utbildning. Skall vi arbeta praktiskt och använda UBL kräver kursen två dagar. Det senare ger avsevärt högre effekt i organisationen.

Under kursen tar vi upp följande områden:

- Kommunikation, begrepp och metoder
- Hur använder du ord, tonfall, kroppsspråk
- Tydlig kommunikation – vad är det och hur gör man?
- Aktivt lyssnande
- ”Det goda samtalet”
- Retorik och muntliga presentationer
- Att ge och ta emot feedback på arbetsplatsen

Genomförd verksamhet
Utbildning för lärare och förskolepersonal i Nybro 2012

Mellan 2000 och 2011 har vi genomfört över etthundra utbildningsdagar i kommunikation och feedback.