Från grupp till team

Målgrupp
Målgrupp är i förts hand existerande grupper, arbetslag och team somvill få ut mer av sitt samarbeta och som vill minska sin arbetsbelastning.
Utbildningen är även lämplig för grupper som är på väg att starta eller grupper som vill ge sig själva en nystart i arbetet.

I en framtida öppen utbildning riktar vi oss till alla som arbetar eller kommer att arbeta i grupper med en gemensam uppgift oavsett om de kallas grupp, lag eller team.

Syfte
Att skapa harmoniska effektiva team som löser sina uppgifter väl utan att bli överbelastade av arbete eller sönderstressade p.g.a. egna eller andras alltför höga krav.

Genomförande
Utbildningen genomförs som en process där vi använder UBL som en viktig grund för lärandet.
Vi anpassar utbildningen efter era förkunskaper och era önskemål. En arbetslagsutveckling som leder från grupp till ett effektivt team kräver erfarenhetsmässigt minst 5 utbildningsdagar. Dagarna sprids ut så att det ges tid för reflektion och praktisk träning mellan kurstillfällena. Utbildningen bygger på Susan A Wheelans teorier IMGB. Dessa används inom den reviderade UGL utbildningen och anses vara de mest vetenskapligt förankrade teorierna kring gruppers utveckling.

Under utbildningen tar vi upp följande områden:
-  Uppgiften
- Gruppens uppgift. Vi arbetar med begreppen ”Vad”, ”Hur”, ”Vem” och ”Hur gick det?”    Målet är att gruppens skall bryta ner uppgiften så att prioriteringarna blir tydliga och ansvaret fördelat inom gruppen.
- Vilka är vi? Vi använder MBTI eller JTI för att belysa gruppens individer. Detta ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet och för att gruppen skall kunna dra nytta av medlemmarnas olikheter.
- Tryggheten
- Vi tar fram normer för gruppens samarbete.
- Vi tar fram grund för konflikthantering inom gruppen
- Vi lyfter behovet av tydlig kommunikation och lägger fast hur gruppen vill att kommunikationen skall fungera inom gruppen.
- Vi tränar feedback och lägger fast hur gruppens medlemmar vill använda feedback.
Effektiviteten
- Vi tränar hur effektiva och trevliga möten kan genomföras. Gruppen lägger fast ramar för sina möten.
- Vi ifrågasätter nuvarande rutiner, utmanar de rutiner som inte finns. Gruppen skapar sedan de rutiner som behövs för att med bibehållna resultat kunna minska stress och arbetsbelastning.
- Vi diskuterar ansvar, delegation, befogenheter och arbetsfördelning inom teamet. Teamet lägger sedan fast den struktur de anser sig behöva.
Vi har under åren genomfört arbetslagsutveckling på ett stort antal skolor och förskolor. De senaste året har fokus mer varit på betyg och bedömning. Alltför få har därför kunnat prioritera utvecklingen av arbetslagen.