SKOLKOMPANIET – TVÅ FÖRETAG I SAMVERKAN!
Vi arbetar för att utveckla ledarskap och arbetsformer inom utbildningsorganisationer, kommuner, offentlig förvaltning och i näringslivet.
Vi är övertygade om att ett genomtänkt och balanserat ledarskap i hög grad bidrar till ett bra arbetsklimat och goda resultat i verksamheten.
Vi kan hjälpa er att utveckla era ledare, era ledningsgrupper, era arbetsmetoder och era arbetslag, samtidigt som vi hjälper er att utveckla organisationen.