SKOLKOMPANIET – TVÅ FÖRETAG I SAMVERKAN!
Vi arbetar för att utveckla ledarskap och arbetsformer inom utbildningsorganisationer, kommuner, offentlig förvaltning och i näringslivet.
 
Vi är övertygade om att ett genomtänkt och balanserat ledarskap i hög grad bidrar till ett bra arbetsklimat och goda resultat i verksamheten.
 
Vi kan hjälpa er att utveckla era ledare, era ledningsgrupper, era arbetsmetoder och era arbetslag, samtidigt som vi hjälper er att utveckla organisationen.
 
Vi arbetar helst processinriktat med stöd av upplevelsebaserat lärande (UBL). Vi utformar insatserna i nära samverkan med uppdragsgivaren så att de passar era behov och er budget.